Forum internetmojster.com upravlja:

Promad d.o.o.
Cesta Toneta Kralja 10
1290 Grosuplje
Slovenija

E-mail: info AFNA internetmojster PIKA com