Pravila obnašanja na Internet Mojster forumu

 1. Pri pisanju se, kolikor se le da, držite slovenskega pravopisa. Narečnih in slengovskih izrazov marsikdo ne razume. Izogibajte se kletvicam. Ne kričite. Teme, ki bodo v naslovu uporabljale caps lock, bodo izbrisane.
 2. Razkrivanje osebnih ali katerihkoli drugih podatkov članov foruma brez njihove privolitve je strogo prepovedano. Prav tako je strogo prepovedano žaljenje kogarkoli na osebnem nivoju. Kreganje je dopustno, dokler je v okviru teme in argumentirano, ko se spusti na osebni nivo, bomo ustrezno ukrepali.
 3. Kakršnekoli grožnje so strogo prepovedane in bodo sankcionirane z nemudno prepovedjo sodelovanja na forumu.
 4. Podpis je lahko dolg največ dve vrstici, vsebuje pa lahko največ tri povezave. Besedilo podpisa naj ne bo večje od privzete velikosti pisave, prav tako naj bo besedilo v privzeti barvi.
 5. Vsaka oseba lahko uporablja le en vzdevek.
 6. Partnerske (affiliate) povezave so seveda dobrodošle, če jim dodate vrednost v obliki recenzije ali česa podobnega. Spamanje s tovrstnimi povezavami bomo ustrezno sankcionirali.
 7. Odpiranje tem brez premisleka in/ali kasnejše brisanje ali obsežno poseganje v vsebino sporočila je skrajno nezaželeno. Ravno tako je nezaželeno odpiranje večih tem z enako ali zelo podobno vsebino, odpiranje večih tem na dan za skrajno trivialna vprašanja in podobno. Ponavljanje tega početja bo lahko tudi sankcionirano.
 8. Vsakršno nespoštovanje avtorske ali intelektualne lastnine, oziroma napeljevanje ali pozivanje h kraji oziroma zlorabi le-te, je strogo prepovedano in bo tudi ustrezno sankcionirano.
 9. Moderator foruma si pridržuje pravico do brisanja sporočil ali delov sporočil, ki so v nasprotju s tematiko foruma, splošno moralo, ki uporabljajo žaljiv jezik in ki so v nasprotju s pravili in uredniško politiko foruma, brez kakršnegakoli opomina.
 10. Trollanje je skrajno nezaželjeno in bo tudi ustrezno sankcionirano, uporabniški računi, ki so kreirani samo v ta namen, pa bodo nemudoma onemogočeni.
 11. Ugrabljanje tem (thread hijacking) je strogo prepovedano in bo tudi ustrezno sankcionirano.
 12. Pošiljanje zasebnih sporočil je omogočeno le tistim uporabnikom, ki imajo razliko med številom objav in vsoto minusov in spamov večjo od deset. Javne prošnje za zasebno sporočilo niso dovoljene in bodo striktno brisane.

Za nekatere dejavnosti obstajajo izključno za to namenjene teme:

Vse novo odprte teme, ki se tičejo zgoraj navedenih področij, bodo izbrisane.

Pravila trgovanja na forumu

Trgovanje se odvija izključno v forumu Kupi, prodaj, zamenjaj, delo. Ravno tako se mora v tem istem forumu odvijati tudi vse oglaševanje dejavnosti. Oglaševanje dejavnosti se izjemoma lahko dogaja tudi v tematsko bolj primernih delih foruma, vendar mora avtor objave biti naročnik storitve objavljanja oglasov v "Kupi, prodaj, zamenjaj, delo".

Prodajate lahko načeloma vse, kar je povezano s spletom, od domen, celih spletnih mest, oglasnega prostora, in še česa.

Prva objava naj obvezno vsebuje:

 • kratek opis prodajanega,
 • možne načine plačila,
 • ceno oziroma izklicno ceno, če želite, da uporabniki dražijo, znesek naj bo fiksen in se ga kasneje ne sme spreminjati,
 • opcijsko lahko določite BIN (Buy It Now) znesek, ki naj bo, če se odločite zanj, fiksen in naj se kasneje ne zvišuje ali znižuje, ravno tako ga ni mogoče določati šele kasneje,
 • trajanje dražbe.

Če prodajate spletno mesto, obvezno navedite:

 • okvirno število dnevnih ali mesečnih obiskovalcev,
 • okviren dosedanji mesečni ali letni zaslužek,
 • vse podrobnosti glede lastništva oziroma licenc vsebine in uporabljenega programja, in načina prenosa lastništva oziroma licenc na kupca.

Če prodajate ali preprodajate design, ebook, podatkovne baze ali kaj podobnega, obvezno navedite:

 • vse podrobnosti glede lastništva oziroma licenc.

Ponudbe se naj dogajajo izključno javno, če prodajalcu kdo le pošlje ponudbo zasebno, naj ga prodajalec opozori, da naj ponudbo odda tudi javno. Prodajalec ne sme sam objavljati novih ponudb, ki jih je prejel preko zasebnih sporočil ali drugih virov.

Uporabniki lahko v temi sodelujejo le, če oddajajo ponudbe ali če prosijo za dodatna pojasnila. Uporabniki lahko v prodajni temi tudi podajo svoje prejšnje izkušnje s prodajalcem. Vsi ostali komentarji bodo brisani.

Prodajalec lahko v temi sodeluje le, če od njega uporabniki zahtevajo kakšno dodatno pojasnilo, ali pa želi on od kakšnega dražitelja kakšne dodatne informacije. Bumpanje teme je strogo prepovedano in bo sankcionirano z nemudnim izbrisom.

Dražba se zaključi po napovedanem zaključku dražbe, lahko pa se na željo prodajalca, če je zanimanje veliko, tudi že po preteku dražbe, podaljša, vendar se mora zaključiti takoj, če prodajalec 24 ur ne prejme nobene nove ponudbe.

Vse ponudbe so zavezujoče. Vsak prodajalec je zavezan prodajani artikel prodati najboljšemu ponudniku, nihče si ne more pridrževati pravice, da tega ne naredi. Postavite izklicne cene dovolj visoko! Prodajalcu, ki prodajanega artikla ne bo hotel prodati najboljšemu ponudniku, bo nemudoma onemogočeno sodelovanje na forumu.

Prodajalec je ob zaključku dražbe dolžan v temi napisati, da je dražba zaključena, oba, kupec in prodajalec pa lahko v temo tudi napišeta recenzijo eden drugega.