I: Aff prijatelje za "legit" programe

Iščem affiliate prijatelje, ki imajo izkušnje z

Zanox, Adcell, CJ , .. potencialno tudi amazon
Skratka programe, ki jih splošna populacija dojema kot legitimne,

za obojestransko izmenjavo izkušenj (kot affiliate, ne kot merchant).