PHP - MySql file manager

Iščem PHP knjižnico, s katero bi zaobšel pisanje vsebine datotek v MySql bazo (ni težav s hitrostjo, baza se ne napihuje,...). Rabim nekaj osnovnih operacij:
- shranjevanje pod ključ/id v bazi
- branje
- brisanje
- skrbi za strukturo map (omejeno število datotek v mapi)
- zna narediti neke vrste validacijo (če se datoteka spremeni/doda/pobriše mimo programskega vmesnika mora na to opozoriti).
Pozna kdo?