vprasanje python

Pozdravljeni, zanima me zakaj mi tole ne vrne tistega ki ga izberem:

for k in seznamLetnik:
l=IntVar()
meniLetnik.menu.add_checkbutton(label=k, onvalue=1, offvalue=0, variable=l)
if l:
izbraniLetnik=str(seznamLetnik[l.get()])
print(izbraniLetnik)

pri tem je seznam Letnik pač seznam letnikov
Prosim za čimprejšnje odgovore. Lp